Kompletní správa

Pro kompletní správu Facebook reklam provedu hloubkovou analýzu stávajících kampaní a vydefinujeme si společně KPIs. Nastavíme si systém spolupráce a ohodnocení. Nacenění je v tomto případě individuální dle rozsahu poskytovaných služeb a také, aby pro vás bylo výhodné a efektivní. Nebráním se sazbě hodinové, paušální, výkonnostní nebo jejich kombinaci. Svěřením kompletní správy Facebook reklam do mých rukou máte jistotu, že prostředky vložené do reklamních kampaní budou využity efektivně s cílem plnit předem stanovené KPI. Pokud potřebujete pomoc s Facebook reklamou méně často či jen nárazově, můžete využít některý z mých cenových balíčků.

Máte zájem o spolupráci?

kompletní správa Facebook reklam